ไขควงปากแบน FLAT / SL

PB SWISS TOOLS : PB160

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน ก้านเล็ก มีหลายขนาดให้เลือก Electronics screwdriver for slotted screws

PB SWISS TOOLS : PB8140

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบนก้านยาว มีหลายขนาดให้เลือก Screwdriver for slotted screws, parallel tip, optimum transmission of force, no cam-out, short and long blades

PB SWISS TOOLS : PB8102D

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน ก้านหกเหลี่ยม ตอกได้ มีหลายขนาดให้เลือก Screwdrivers for slotted screws, one-piece blade and hexagon portion

PB SWISS TOOLS : PB8102

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน ก้านหกเหลี่ยม มีหลายขนาดให้เลือก Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, with hexagon portion

PB SWISS TOOLS : PB8100

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน มีหลายขนาดให้เลือก Screwdrivers for slotted screws, parallel tip, optimum tranmission of force, no cam-out

PB SWISS TOOLS : PB135

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน ด้ามสั้น มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 4 - 8 มม. Screwdriver for terminal board and set screws

PB SWISS TOOLS : PB140

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน แบบก้านยาว มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3.5 - 6 มม. Screwdriver for slotted screw, parallel tip, optimum tranmission of force, no cam-out, short and long blades

PB SWISS TOOLS : PB106

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน สำหรับงาน Terminal Board มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 3 - 8 มม. Screwdriver for terminal board and set screws

PB SWISS TOOLS : PB102

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบน ก้านหกเหลี่ยม มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 7 - 11 มม. Screwdriver for slotted screw, parallel tip, with hexagon portio

PB SWISS TOOLS : PB100

เครื่องมือช่าง PB SWISS TOOLS ไขควงปากแบนแกนขนาน มีขนาดให้เลือกตั้งแต่ 2.5 - 8 มม. Screwdriver for slotted screw parallel tip, optimum tranmission of force, no cam-out

Powered by MakeWebEasy.com